Контактирајте не!

За нас

Oпченито

Monri Payments d.o.o. е основана во 2003 година под името Webteh d.o.o. како еден од првите даватели на платежни услуги во регионот на Југоисточна Европа. Од 2019 година, таа е дел од групата Payten / Asseco SEE.
Нашиот фокус е на развивање на напредни решенија за сите видови плаќања и ние сме единствениот давател на услуги за плаќање на сите канали во регионот. Нашата услуга обезбедува уникатно и поврзано искуство за плаќање во физички продавници (SinglePOS), веб-продавници (портал за плаќање WebPay) и развој на апликации за мобилно плаќање (Android и iOS мобилни SDK).
The Payten/ASEE group offers complete, omnichannel payment industry solutions for financial and non-financial institutions supporting card and cardless transactions. It employs more than 2.300 people across 19 countries, operating more than 9.000 ATMs, 405.000 POS and is processing 75+ Million eCommerce, Card and Tokenization transactions monthly.

Monri fully in-house developed products and services include: Payment Gateway with MPI infrastructure, risk & fraud monitoring system, GateCon switch for card present payment solutions as well many other services such as development of Android and iOS applications or mobile payment SDK solution for specified platforms. Currently, our services are being used by retail, hospitality, vending, parking and transportation merchants. Monri was the first company in Croatia, outside the financial sector and one off the first in the region to receive Level 1 PCI DSS certificate. We have maintained this standard since 2010.
Мonri е првата компанија во Хрватска надвор од финансискиот сектор и една од првите во регионот што го доби сертификатот PCI DSS ниво 1, што значи максимална безбедност при управувањето со чувствителните податоци на картичките, а овој стандард го одржуваме од 2010 година. Исто така, нашите решенија се сертифицирани со глобални даватели на картички - Mastercard и Visa.
 
Нашите услуги ги користат трговци, угостители, трговци на мало, трговци на големо, превозници и системи за самопослужување. Моnri обезбедува висококвалитетни услуги во соработка со над 20 финансиски институции во ЕУ како и со неколку земји кои моментално се надвор од ЕУ - Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора. Соработуваме со над 1.700 клиенти и обработуваме над 100 милиони трансакции (POS и е-трговија) ​​годишно.

Следејќи ги светските трендови и следејќи ги лидерите во индустријата, тимот на експерти на Monri секојдневно работи на нови функционалности и подобрувања.

Покрај своите производи и услуги, Моnri обезбедува и консултантски услуги за своите партнери и клиенти за време на фазата на имплементација, сертификација и продукција.

За повеќе информации за нашите решенија, контактирајте не!

Blank Form (#20)