Kontaktirajte nas

Pravilnik nagradnog natječaja

„Monri vas vodi na CRO Commerce konferenciju!“

 

Članak 1.

Organizator nagradnog natječaja pod nazivom „Monri vas vodi na CRO Commerce konferenciju!” (dalje: Natječaj) je Monri Payments d.o.o., Ulica grada Vukovara 269F, 10 000 Zagreb, OIB: 82441932122. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže koja se spominje u ovim pravilima.

 

Članak 2.

Natječaj se odvija u periodu počevši od 30.9.2022. u 16:00 sati do zaključno 3.10.2022. u 12:00 sati na službenoj LinkedIn stranici.

 

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju zaposlenici Monri Payments d.o.o. i Interart Media, niti članovi njihovih užih obitelji, kao niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog nagradnog natječaja.

Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u Natječaju. U slučaju da se, unatoč ovim Pravilima, maloljetna osoba prijavi za sudjelovanje u Natječaju, a kasnijom provjerom podataka bude ustanovljeno da ne udovoljava uvjetu godina iz ovog članka, njezin rezultat bit će proglašen nevažećim te će se nagrada pripasti idućem punoljetnom najbolje plasiranom Sudioniku.

 

Članak 4.

Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je ostaviti odgovor na nagradno pitanje u komentaru nagradne objave. Svaki Sudionik može ostaviti samo jedan odgovor na nagradno pitanje u komentaru nagradne objave tijekom cijelog trajanja Natječaja.

Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji osobni podaci će biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih ili trećih osoba. Preporuča se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka na spomenutim društvenim mrežama.

 

Članak 5.

Sudionik mora biti jedini i isključivi nositelj autorskih prava na prijavljeni tekst. Sudionik jamči da se s prijavljenim tekstom ne krše autorska i druga prava treće strane.

Sudjelujući u Natječaju Sudionik kao autor prijavljenog teksta bezuvjetno prenosi na Organizatora isključivo pravo njihovog korištenja u promotivne svrhe brenda Monri, bez potrebe za navođenjem imena autora i to vremenski, prostorno, medijski i sadržajno neograničeno te bez posebne naknade autoru osim nagrade na koju ima pravo ukoliko je pobjednik Natječaja. Sudionik daje suglasnost Organizatoru da na temelju svojeg prava iskorištavanja iz ovog članka to pravo prenese na treće osobe u istom opsegu.

 

Članak 6.

Cilj Natječaja je odabir dva najkreativnija odgovora Sudionika na postavljeno nagradno pitanje te njihovo nagrađivanje. Natječaj se sastoji od jednog kruga koji traje 3 (tri) dana u vremenskom razdoblju sukladno članku 2. ovih Pravila. Tročlani žiri nakon završetka natječaja bira pobjednika natječaja, a sveukupno će biti nagrađena dva (2) sudionika.

Žiri se sastoji od sljedećih članova:

Žiriranje će se održati najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana od završetka natječaja, a dobitnici će biti objavljeni u komentaru na LinkedIn stranici najkasnije u roku od 3 radna dana od završetka žiriranja.

Nagrade

U nagradni fond ulazi:

Vrijednost jedne ulaznice – 1.500,00 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda – 6.000,00 kuna

Jedan Sudionik može osvojiti najviše jednu nagradu.

Sudionik nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu od one koja je ovdje navedena. Nagrada nije zamjenjiva za novac, druge proizvode ili usluge. Organizator je dužan u roku 60 radnih dana osigurati nagrade za Sudionike. Preuzimanjem nagrade od strane Sudionika prestaju sve obveze Organizatora prema njemu temeljem ovog nagradnog natječaja.

 

Članak 7.

Organizator će pregledati sve prijavljene komentare i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:

 

Članak 8.

Organizator zadržava pravo prekinuti Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila.

Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici https://www.linkedin.com/company/monri-payments/.

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

Članak 9.

Ovaj Natječaj nije ni na koji način povezan s LinkedInom, LinkedIn ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete Monri Payments d.o.o., a ne LinkedInu.

Napominjemo, LinkedIn je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Monri Payments d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba.

Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj LinkedIn stranici (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju našoj tvrtki dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

 

Članak 10.

Sudjelovanjem u ovom natječaju sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami pružili u ovom natječaju (kao što su njihovo ime, adresa, e-mail adresa, slika i sl.) te se njima koristi u marketinške i promocijske svrhe, isključivo vezano uz ovaj nagradni natječaj, u svim medijima.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

 

Službenik za zaštitu podataka

U slučaju bilo kakvih pitanja vezano za obradu Vaših osobnih podataka i ostvarenje prava, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka putem kontakta.

e-mail: [email protected]

Ako sumnjate na povredu vezano za zaštitu Vaših osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

U Zagrebu, 30. rujna 2022.

U Hrvatskoj je počelo dvojno iskazivanje cijena u kunama i eurima, kao dio pripreme za prelazak na korištenje eura kao službene valute od 1. siječnja 2023. godine. Vaše Smart blagajne prebačene su na euro, račune tiskate u eurima, a ako koristite Smart.Office verziju 9.10+, preko njega možete i isprintati novi meni s prikazom cijena u eurima slijedeći korake u našem tutorialu.

 1. korak - Kliknite na Cjenik i nakon toga na Ispis cjenika
  Smart Office Korak 1. - Ispis cjenika

  Korak 1.

   

 2. korak - U formi Ispis cjenika s lijeve stranice odaberite Aktivan cjenik (na slici označeno žutim okvirom) te kliknite na Označi sve odjele (na slici označeno žutom strelicom).

  Korak 2.

   

 3. korak - Na istoj formi kliknite na Ispis u donjem lijevom dijelu istog ekrana.

Na slici niže vidite kako će izgledati ispisani cjenik (prikazan je samo dio cjenika za ilustraciju).

Primjer cjenika isprintanog preko Smart.Officea

Primjer cjenika isprintanog preko Smart.Officea s dvostrukim prikazivanjem cijena. Klikom na sliku vidjet ćete veću verziju.

 

Podsjetnik! Nakon što euro postane službena valuta 1. siječnja, kroz cijelu će 2023. godinu biti obaveza imati informativni iskaz cijena u kunama (uz službeni euro). Vaše će blagajne biti spremne za ove promjene, a o tome ćete uvijek biti pravovremeno obaviješteni.

Naša je korisnička služba zabilježila povećan broj poziva klijenata koji su zainteresirani za uključivanje dvojnog prikaza cijena na računima. Opcija će svima biti aktivna od 5. rujna, no ako ju želite uključiti već danas, možete to učiniti prateći ovaj tutorial.

Na svom Smart POS-u kliknite na sliku lokota.

Uključivanje dvojnog prikaza cijena u kunama i eurima na Smart POS fiskalnoj blagajni

1. korak - Odaberite lokot

Nakon toga, kliknite na Administracija.

Uključivanje dvojnog prikaza cijena u kunama i eurima na Smart POS fiskalnoj blagajni

2. korak - Kliknite na administracija

Zatim ćete u SmartPOS postavkama odabrati tab UGO Opcije, te na njemu naći opciju Ispis druge valute. Ovdje kliknite na kvačicu da aktivirate opciju. Po želji, možete uključiti i da Vam se prikaz valute bolda (ili ne). Spremite promjene koje ste napravili klikom na zelenu kvačicu u donjem desnom kutu ekrana.

Uključivanje dvojnog prikaza cijena u kunama i eurima na Smart POS fiskalnoj blagajni

3. korak - Kliknite na tab UGO Opcije pa nađite Prikazivanje druge valute i aktivirajte kvačicom. Spremite svoju promjenu klikom na zelenu kvačicu.

Automatski će se uključiti ispivanje eura preračunato prema dogovorenom tečaju.

S 1. siječnja 2023. euro postaje službena valuta u Hrvatskoj, a od 5. rujna počinje zakonska obveza za dvojno iskazivanje cijena. Kako bismo pripremili svoje klijente na promjene koje dolaze, objavljujemo članak s kratkim informacijama ne samo o uvođenju eura, već o specifičnim pitanjima koja možete imati vezane za korištenje Smart i Thor blagajni, dvojnom prikazivanju cijena te generalno o uvođenju eura.

Pitanja o dvojnom iskazivanju cijena na Smart i Thor fiskalnim blagajnama

Općenita pitanja o dvojnom iskazivanju cijena i uvođenju eura

Član 1.

Organizator nagradnog natječaja pod nazivom "Monri vas vodi na Sarajevo Film Festival!" (dalje: Organizator) je Monri Payments d.o.o., ul. Džemala Bijedića br. 2, Sarajevo, 71120 Novo Sarajevo, matični broj: 4202497730003. Osoba koja se prijavljuje za učešće na Natječaju se u tekstu navodi kao Učesnik. Takmičenje nije ni na koji način povezano, sponzorirano ili promovirano od strane bilo koje društvene mreže spomenute u ovim pravilima.

Član 2.

Natječaj se održava u periodu od 9.8.2022. u 17:00 sati do 14.8.2022. u 17:00 na Facebook stranici.

Član 3.

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja. Zaposleni u Monri Payments d.o.o. i Interart Media nemaju pravo učešća u nagradnom natječaju, kao niti niti članovi njihovih užih porodica, niti bilo koja druga osoba koja je učestvovala u pripremi ovog nagradnog Natječaja.

Maloljetnici nemaju pravo učešća u Natječaju. U slučaju da se, uprkos ovim Pravilima, maloljetna osoba prijavi za učešće na Natječaju, a naknadnom provjerom podataka utvrdi se da ne ispunjava starosnu odredbu iz ovog člana, njegov rezultat će biti proglašen nevažećim i nagrada će biti pripala sljedeći najbolje plasirani punoljetan Učesnik.

Član 4.

Za učešće u Natječaju morate ostaviti odgovor na nagradno pitanje u komentaru objave nagrade. Svaki Učesnik može ostaviti samo jedan odgovor na nagradno pitanje u komentaru objave nagrade tokom cijelog trajanja Natječaja.

Svaka upotreba lažnih ili duplih profila ili opravdana sumnja u njihovo postojanje biće sankcionisana eliminacijom Učesnika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji će osobni podaci biti prenijeti na društvene mreže, niti na koji način i u kojoj mjeri će te podatke koristiti ista ili treća lica. Učesniku se preporučuje da se upozna sa pravilima zaštite podataka na navedenim društvenim mrežama.

Član 5.

Učesnik mora biti jedini i isključivi nosilac autorskih prava na dostavljeni tekst. Učesnik garantuje da dostavljeni tekst ne krši autorska i druga prava trećih lica.

Učešćem u Ntječaju, Učesnik kao autor dostavljenog teksta bezuslovno prenosi na Organizatora ekskluzivno pravo da isti koristi u promotivne svrhe brenda Monri, bez potrebe navođenja imena autora, a to je neograničeno vremena, prostora, medija i sadržaja, a bez posebne naknade autoru osim nagrade na koju ima pravo ako je pobjednik Natječaja. Učesnik daje saglasnost Organizatoru da ovo pravo prenese na treća lica po osnovu svog prava iskorišćavanja iz ovog člana u istom obimu.

Član 6.

Cilj Natječaja jest odabrati dva najkreativnija odgovora Učesnika na nagradno pitanje i nagraditi ih. Takmičenje se sastoji od jednog kruga koji traje 5 (pet) dana u vremenskom periodu u skladu sa članom 2. ovih Pravila. Po završetku takmičenja, tročlani žiri bira pobednika natječaja, a biće nagrađena ukupno dva (2) učesnika.

Žiri se sastoji od sljedećih članova:

Ocjenjivanje će se obaviti najkasnije 2 (dva) radna dana po završetku natječaja, a pobjednici će biti objavljeni u komentaru na Facebook stranici najkasnije u roku od 3 radna dana nakon završetka žirianja.

Nagrade:

Nagradni fond uključuje:

Vrijednost jednog para ulaznica – Sretno, Leo grande 25 KM, Zalazak sunca 20 KM

Ukupna vrijednost nagradnog fonda – 35 KM

Jedan učesnik može osvojiti najviše jednu nagradu.

Učesnik nema pravo tražiti drugačiju nagradu od one koja je ovdje navedena. Nagrada nije zamjenjiva za novac, druge proizvode ili usluge. Organizator je dužan da u roku od 60 radnih dana obezbijedi nagrade za Učesnike. Prijemom nagrade od strane Učesnika prestaju sve obaveze Organizatora prema njemu po osnovu ovog nagradnog natječaja.

Član 7.

Organizator će pregledati sve prijavljene komentare i zadržava pravo da diskvalifikuje registrovane Učesnike u bilo kom trenutku ako:

 

Član 8.

Organizator zadržava pravo da prekine Konkurs, u slučaju nastupanja okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kom slučaju se oslobađa svih mogućih obaveza prema Učesnik. Organizator ne snosi odgovornost za tehničke probleme ili greške u unosu podataka i druge razloge koji su van kontrole Organizatora. Učesnik koji učestvuje u Konkursu prihvata prava i obaveze iz Pravila.

Organizator zadržava pravo izmjene Pravila, o čemu će svi Učesnici biti blagovremeno obaviješteni objavom na stranici Facebook stranici.

U slučaju spora između Organizatora i Učesnika nadležan je Općinski sud u Sarajevu.

 

Član 9.

Ovo takmičenje ni na koji način nije povezano, promovirano ili sponzorirano od strane Facebooka. Vaše podatke, koje dajete isključivo za potrebe pune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete Monri Payments d.o.o., a ne Facebooku.

Napominjemo da je Facebook javni prostor i objavljivanje bilo kojeg sadržaja (uključujući fotografije) može predstavljati narušavanje privatnosti kako učesnika konkursa tako i trećih strana. Ukoliko učesnici konkursa objave bilo kakav sadržaj/fotografiju na našoj stranici, smatrat ćemo da su ga objavili dobrovoljno i Monri Payments d.o.o. nije odgovoran za njihov sadržaj, niti za zloupotrebu takvog sadržaja od strane bilo koje treće strane.

Također, ako su učesnici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Facebook stranici (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo kakve lične podatke, itd.) smatrat ćemo da imaju sva potrebna ovlaštenja za postavljanje takvog sadržaja. Ovakvom objavom učesnici konkursa daju našoj kompaniji dozvolu da koristi kompletan objavljen sadržaj u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe i istovremeno se odriču svih materijalnih i svih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

 

Član 10.

Učešćem u ovom konkursu, učesnici su saglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove lične podatke koje su učesnici sami dali u ovom konkursu (kao što su ime, adresa, e-mail adresa, slika i sl.) i da ih koristi za marketinške svrhe i promotivne svrhe, isključivo vezane za ovaj nagradni konkurs, u svim medijima.

Učesnik može u svakom trenutku povući svoju saglasnost za obradu ličnih podataka pismenim putem na adresu Organizatora. Lični podaci učesnika nagradne igre će se čuvati 120 dana nakon završetka nagradne igre, nakon čega će biti uništeni, osim ličnih podataka potrebnih za proglašenje dobitnika tombole i ličnih podataka. Lični podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružaocima poštanskih ili kurirskih usluga u svrhu dostave nagrada.

 

Službenik za zaštitu podataka

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka i ostvarivanjem prava, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka putem kontakta.

e-mail: [email protected]

Ukoliko sumnjate na povredu u vezi sa zaštitom Vaših ličnih podataka, imate pravo podnijeti žalbu Agenciji za zaštitu ličnih podataka.

 

U Sarajevu, 9. avgust 2022.

S 1. siječnja 2023. euro postaje službena valuta u Hrvatskoj, a od 5. rujna počinje zakonska obveza za dvojno iskazivanje cijena. Kako bismo pripremili svoje klijente na promjene koje dolaze, objavljujemo članak s kratkim informacijama ne samo o uvođenju eura, već o specifičnim pitanjima koja možete imati vezane za korištenje Remaris blagajni, dvojnom prikazivanju cijena te generalno o uvođenju eura.

Pitanja o dvojnom iskazivanju cijena na Remaris blagajnama

Izgled dvojnog prikazivanja cijena u kunama i eurima na primjeru računa iz Remaris Mastera. Za prikaz cijelog računa, kliknite na sliku.

Izgled dvojnog prikazivanja cijena u kunama i eurima na primjeru računa iz Remaris Mastera. Za prikaz cijelog računa, kliknite na sliku.

Općenita pitanja o dvojnom iskazivanju cijena i uvođenju eura

Članak 1.

Organizator nagradnog natječaja pod nazivom „Monri vas vodi na Fusion festival!” (dalje: Natječaj) je Monri Payments d.o.o., Ulica grada Vukovara 269F, 10 000 Zagreb, OIB: 82441932122. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže koja se spominje u ovim pravilima.

 

Članak 2.

Natječaj se odvija u periodu počevši od 14.7.2022. u 16:00 sati do zaključno 19.7.2022. u 16:00 sati na službenoj Facebook stranici.

 

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju zaposlenici Monri Payments d.o.o. i Interart Media, niti članovi njihovih užih obitelji, kao niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog nagradnog natječaja.

Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u Natječaju. U slučaju da se, unatoč ovim Pravilima, maloljetna osoba prijavi za sudjelovanje u Natječaju, a kasnijom provjerom podataka bude ustanovljeno da ne udovoljava uvjetu godina iz ovog članka, njezin rezultat bit će proglašen nevažećim te će se nagrada pripasti idućem punoljetnom najbolje plasiranom Sudioniku.

 

Članak 4.

Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je ostaviti odgovor na nagradno pitanje u komentaru nagradne objave. Svaki Sudionik može ostaviti samo jedan odgovor na nagradno pitanje u komentaru nagradne objave tijekom cijelog trajanja Natječaja.

Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji osobni podaci će biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih ili trećih osoba. Preporuča se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka na spomenutim društvenim mrežama.

 

Članak 5.

Sudionik mora biti jedini i isključivi nositelj autorskih prava na prijavljeni tekst. Sudionik jamči da se s prijavljenim tekstom ne krše autorska i druga prava treće strane.

Sudjelujući u Natječaju Sudionik kao autor prijavljenog teksta bezuvjetno prenosi na Organizatora isključivo pravo njihovog korištenja u promotivne svrhe brenda Monri, bez potrebe za navođenjem imena autora i to vremenski, prostorno, medijski i sadržajno neograničeno te bez posebne naknade autoru osim nagrade na koju ima pravo ukoliko je pobjednik Natječaja. Sudionik daje suglasnost Organizatoru da na temelju svojeg prava iskorištavanja iz ovog članka to pravo prenese na treće osobe u istom opsegu.

 

Članak 6.

Cilj Natječaja je odabir šest najkreativnijih odgovora Sudionika na postavljeno nagradno pitanje te njihovo nagrađivanje. Natječaj se sastoji od jednog kruga koji traje 5 (pet) dana u vremenskom razdoblju sukladno članku 2. ovih Pravila. Tročlani žiri nakon završetka natječaja bira pobjednika natječaja, a sveukupno će biti nagrađeno šest (6) sudionika.

Žiri se sastoji od sljedećih članova:

Žiriranje će se održati najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana od završetka natječaja, a dobitnici će biti objavljeni u komentaru na Facebook stranici najkasnije u roku od 3 radna dana od završetka žiriranja.

Nagrade

U nagradni fond ulazi:

Vrijednost jedne ulaznice – 299,00 HRK + PDV

Ukupna vrijednost nagradnog fonda – 1.794 HRK + PDV

Jedan Sudionik može osvojiti najviše jednu nagradu, odnosno dvije ulaznice. Sudionik nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu od one koja je ovdje navedena. Nagrada nije zamjenjiva za novac, druge proizvode ili usluge. Organizator je dužan u roku 5 radnih dana osigurati nagrade za Sudionike. Preuzimanjem nagrade od strane Sudionika prestaju sve obveze Organizatora prema njemu temeljem ovog nagradnog natječaja.

 

Članak 7.

Organizator će pregledati sve prijavljene komentare i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:

 

Članak 8.

Organizator zadržava pravo prekinuti Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila.

Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici.

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

Članak 9.

Ovaj Natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete Monri Payments d.o.o., a ne Facebooku.

Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Monri Payments d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba.

Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Facebook stranici (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju našoj tvrtki dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

 

Članak 10.

Sudjelovanjem u ovom natječaju sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami pružili u ovom natječaju (kao što su njihovo ime, adresa, e-mail adresa, slika i sl.) te se njima koristi u marketinške i promocijske svrhe, isključivo vezano uz ovaj nagradni natječaj, u svim medijima.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

 

Službenik za zaštitu podataka

U slučaju bilo kakvih pitanja vezano za obradu Vaših osobnih podataka i ostvarenje prava, možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka putem kontakta.

e-mail: [email protected]

Ako sumnjate na povredu vezano za zaštitu Vaših osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

U Zagrebu, 14. srpnja 2022.

Konferencija Finticipate završila je panelom namijenjenom samo damama u fintechu, koji je sponzorirao Monri. Uz moderiranje Zoje Kukić, direktorice Haptic Synaptica iz Srbije, na panelu su razgovarale su Linda Shomo, direktorica EasyPaya iz Albanije, Merima Mahmutović, Business Development Managerica u Comtrade System Integration iz BiH, Dušica Lukač, partnerica u DL Capital Partners iz Velike Britanije te Monrijeva project managerica Maja Fočić iz Hrvatske.

(više…)

Na konferenciji Finticipate održan je panel "Where tradition meets the future" na temu spajanja tradicionalnih financijskih sustava s novim tehnologijama koje donose fintech tvrtke. Na panelu je Monri Payments predstavljao Ivan Rebrović, naš business development manager, a razgovarao je s drugim kolegama iz industrije: Hajdi Ćenan iz Hrvatske, direktorica Airta, te Nikolom Mehandžićem, direktorom Payoneera i Miodragom Mirčetićem, osnivačem iPaya, iz Srbije. Raspravu je moderirao Robert Eirfjell, osnivač Powersa iz Švedske.
(više…)

Monriju posebno priznanje Mastercarda za inovacije u plaćanju

Multisenzorna potvrda transakcija na SinglePOS uređajima i web shopovima inovacija je kojom se tvrtka Monri Payments istaknula na tržištu kartičnog plaćanja

 

Monri Payments dobio je posebno priznanje Mastercarda za inovacije u plaćanju za uvođenje zvučnih i vizualnih potvrda transakcije. Riječ je o inovativnom rješenju koje unapređuje korisničko iskustvo i povećava osjećaj sigurnosti prilikom plaćanja karticom, a omogućava i olakšano korištenje kartičnog plaćanja osobama s poteškoćama s vidom ili sluhom. Priznanje je dodijeljeno u sklopu ovogodišnje Zlatne košarice, nagrade za najbolja ostvarenja u maloprodaji i industriji robe široke potrošnje.

Helena Šekerija, marketing managerica za Mastercard, objasnila je zašto im je važna suradnja s Monrijem na ovom projektu: „Prema istraživanju MasterIndex provedenom u travnju ove godine 97% Hrvata ima karticu. Sasvim je jasno da mi u Mastercardu želimo da se korisnici naših kartica osjećaju sigurno prilikom plaćanja, a suradnja s Monrijem nam u tome pomaže. Naime, zajedno smo uveli sonic logo - audio brending kao posebno rješenje za unaprjeđenje checkouta. S Monrijem nastavljamo uspješnu suradnju, radimo na novim projektima, a o njima ćemo više komunicirati u narednim mjesecima.“

 

„Monri je tržišni lider u segmentu plaćanja u retail i HoReCa industriji. Kroz naša inovativna rješenja, trgovcima omogućavamo jednostavan način prihvata plaćanja. Zahvaljujemo se Mastercardu što je prepoznao naše usluge i značajan rad uložen u segment paymenta. Svojim budućim radom nastavit ćemo biti najbolji partner svojim trgovcima“, zaključio je Robert Penezić, direktor Monrija.

Monri Payments je kao pružatelj usluga kartičnog plaćanja u 2021. godini obradio više od 100 milijuna transakcija, tj. svaku šestu transakciju u Hrvatskoj, bilo da je riječ o fizičkim dućanima ili online trgovinama. Od 2019. godine Monri posluje unutar Paytena, člana ASEE Grupe, a ove je godine poslovanje Monrija spojeno s Integriranim poslovnim sustavima (Remaris) i Gastrobit Grc Grupom, vodećim proizvođačima blagajničkih rješenja za trgovce i HoReCa industriju, čime je kupcima omogućeno da uz stručnu uslugu sva rješenja za plaćanje dobiju na jednom mjestu.

Danas se kupci u regiji susreću s Monrijevim proizvodima u preko 5000 ugostiteljskih objekata te kod preko 1000 online trgovaca, a u dućanima se nalazi više od 7000 SinglePOS uređaja.