Kontaktirajte nas

Uslovi korištenja

UČINAK SAGLASNOSTI.

Ovo je ugovor saglasnosti. Korištenjem internetske stranice koja se nalazi na https://www.monri.com ("web mjesto" ili "usluga") ili bilo kojih usluga koje pruža ova web lokacija, slažete se da ćete se pridržavati ovih Uslova korištenja, koje Monri Payments, d.o.o. ("Kompanija") može mijenjati i dopunjavati s vremena na vrijeme. Kompanija će objaviti obavijest na web mjestu svaki put kad se ovi Uslovi korištenja promijene ili na neki drugi način ažuriraju.

PRAVILA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI.

Kompanija poštuje vašu privatnost i dopušta vam kontrolu nad postupanjem s vašim ličnim podacima. Potpunu izjavu o trenutnim pravilima o zaštiti privatnosti kompanije možete pronaći klikom na vezu "privatnost" pri dnu stranice. Pravila o zaštiti privatnosti kompanije u ovaj su Ugovor uključena izričito putem ove reference.

MJERODAVNO PRAVO.

Ovi USLOVI tumačit će se u skladu s hrvatskim zakonima i uređeni su u skladu s važećim zakonima EU -a bez pozivanja na njihova pravila o sukobu zakona. Ovime neopozivo pristajete na isključivu nadležnost države ili sudova u Zagrebu, Hrvatska u svim sporovima koji proizlaze iz ili su povezani s korištenjem web stranice.

DOB.

Stranica je namijenjena samo korisnicima starijima od 18 godina. Pojedincima mlađima od 18 godina strogo je zabranjeno korištenje web stranice, a računi za svaku takvu osobu bit će ukinuti.

KORIŠTENJE SOFTVERA.

Kompanija vam može staviti na raspolaganje određeni Softver s web stranice. Ako preuzimate Softver sa web stranice, smatra se da je Softver, uključujući sve datoteke i slike koje sadrži ili generiše, te ostali popratni podaci (zajedno, "Softver") licenciran od strane Kompanije za vašu ličnu, nekomercijalnu, i isključivo za kućnu upotrebu. Kompanija ne prenosi niti naslov niti prava intelektualnog vlasništva na Softver, a Kompanija zadržava potpuni naslov Softvera, kao i sva prava intelektualnog vlasništva u njemu. Ne smijete prodavati, redistribuisati ili reprodukovati Softver, niti smijete dekompilisati, obrnuto inžinjerisati, rastavljati ili na drugi način pretvarati Softver u oblik vidljiv ljudima. Svi zaštitni znakovi i logotipi vlasništvo su kompanije ili njezinih davatelja licence i ne smijete ih kopirati niti koristiti na bilo koji način.

KORISNIČKI SADRŽAJ.

Dajete Kompaniji licencu za korištenje materijala koje objavite na web mjestu ili korištenjem usluge. Objavljivanjem, preuzimanjem, prikazivanjem, izvođenjem, prenosom ili distribuisanjem informacija na neki drugi način ili drugog sadržaja ("Korisnički sadržaj") na web stranicu ili korištenjem usluge, dajete Kompaniji, njezinim podružnicama, službenicima, direktorima, zaposlenicima, konzultantima, agentima i predstavnicima, licence za korištenje Korisničkog sadržaja u vezi s radom internetskog poslovanja Kompanije, njenih podružnica, službenika, direktora, zaposlenika, konzultanata, agenata i predstavnika, uključujući, bez ograničenja, pravo na kopiranje, distribuciju, prenos, javno prikazivanje, javno izvođenje, reprodukovanje, uređivanje, prevođenje i preoblikovanje Korisničkog sadržaja. Nećete dobiti naknadu za bilo koji Korisnički sadržaj. Slažete se da Kompanija može objaviti ili na drugi način otkriti vaše ime u vezi s vašim korisničkim sadržajem. Objavljivanjem Korisničkog sadržaja na web mjestu ili korištenjem usluge garantujete i izjavljujete da posjedujete prava na Korisnički sadržaj ili ste na drugi način ovlašteni objavljivati, distribuisati, prikazivati, izvoditi, prenositi ili na neki drugi način distribuirati Korisnički sadržaj.

USKLAĐENOST SA ZAKONIMA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA.

Pristupom web stranici ili korištenjem usluge pristajete poštivati ​​zakon i poštivati ​​prava intelektualnog vlasništva drugih. Vaše korištenje usluge i web stranice u svakom je trenutku uređeno i podložno zakonima koji se odnose na vlasništvo autorskih prava i korištenje intelektualnog vlasništva. Slažete se da nećete učitavati, preuzimati, prikazivati, izvoditi, prenositi ili na bilo koji drugi način distribuisati bilo kakve informacije ili sadržaje (zajedno, "Sadržaj") kršeći autorska prava, zaštitne znakove ili druga prava intelektualnog vlasništva ili vlasništva bilo koje treće strane. Slažete se da ćete se pridržavati zakona koji se odnose na vlasništvo autorskih prava i korištenje intelektualnog vlasništva, te ćete biti isključivo odgovorni za svako kršenje svih relevantnih zakona i za bilo kakva kršenja prava trećih strana uzrokovana bilo kojim Sadržajem koji pružate ili prenosite, ili koji su dostavljeni ili preneseni putem vašeg korisničkog ID -a. Teret dokazivanja da bilo koji Sadržaj ne krši nikakve zakone ili prava trećih strana isključivo je na vama.

NEPRIHVATLJIV SADRŽAJ.

Sljedeće vrste Sadržaja nećete učiniti dostupnim. Slažete se da nećete učitavati, preuzimati, prikazivati, izvoditi, prenositi ili na drugi način distribuisati bilo koji Sadržaj koji (a) je pogrdan, klevetnički, nepristojan, pornografski, uvredljiv ili prijeteći; (b) zagovara ili potiče ponašanje koje bi moglo predstavljati kazneno djelo, dovesti do građanske odgovornosti ili na drugi način krši bilo koji primjenjivi lokalni, državni, nacionalni ili strani zakon ili propis; ili (c) oglašava ili na drugi način prikuplja sredstva ili je posrednik za prikupljanje robe ili usluga. Kompanija zadržava pravo prekinuti primanje, prenos ili neku drugu distribuciju bilo kojeg takvog materijala korištenjem Usluge te, ako je primjenjivo, izbrisati takav materijal sa svojih servera. Kompanija namjerava u potpunosti sarađivati sa svim službenicima ili agencijama za provođenje zakona u istrazi bilo kakvog kršenja ovih Uslova korištenja ili bilo kojeg primjenjivog zakona.

KRŠENJE AUTORSKIH PRAVA.

Kompanija ima određene zakonski propisane postupke u vezi s navodnim kršenjem autorskih prava koji se događaju na web stranici ili korištenjem usluge. Posjetite našu vezu s Politikom DMCA (Digital Millenium Copyright Act Policy – Politika zakon o autorskim pravima u digitalnom milenijumu) pri dnu web stranice kako biste pogledali naša pravila i podnijeli tužbu zbog kršenja. DMCA politika kompanije izričito je uključena u ovaj Ugovor putem ove veze.

NAVODNE POVREDE.

Kompanija zadržava pravo prekinuti vašu upotrebu usluge i/ili web stranice. Kako biste bili sigurni da Kompanija pruža visokokvalitetno iskustvo za vas i za druge korisnike web stranice i korisnike usluge, slažete se da Kompanija ili njeni predstavnici mogu pristupiti vašem računu i evidenciji od kako bi, od slučaja do slučaja, istražili žalbe ili navode o zloupotrebi, kršenju prava trećih strana ili drugu neovlaštenu upotrebu web stranice ili usluge. Kompanija ne namjerava otkriti postojanje ili pojavu takve istrage osim ako to zahtijeva zakon, ali zadržava pravo da odmah ukine vaš račun ili vaš pristup web mjestu, sa ili bez prethodnog upozorenja, i bez odgovornosti prema vama, ako Kompanija vjeruje da ste prekršili bilo koji od uslova korištenja, dali kompanijni lažne ili zavaravajuće podatke ili ste ometali korištenje web stranice ili usluge od strane drugih.

BEZ GARANCIJA.

Kompanija se ovime odriče svih garancija. Kompanija stavlja web stranicu na raspolaganje "onakvom kakva jeste" bez ikakve garancije. Preuzimate rizik bilo kakve štete ili gubitka korištenjem ili nemogućnošću korištenja web stranice ili usluge. U najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj zakonom, Kompanija se izričito odriče svih garancija, eksplicitnih ili implicitnih, vezanih za web mjesto, uključujući, ali bez ograničenja, bilo koje garancije o prodaji koje se podrazumijevaju, prikladnosti za određenu svrhu ili kršenju prava. Kompanija ne garantuje da će web mjesto ili usluga zadovoljiti vaše zahtjeve ili da će rad web stranice ili usluge biti neprekinut ili bez grešaka.

OGRANIČENA ODGOVORNOST.

Odgovornost Kompanije prema vama je ograničena. U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, ni u kojem slučaju Kompanija neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na, posebne, slučajne ili posljedične štete, izgubljenu dobit ili izgubljene podatke, bez obzira na predvidivost te štete) ) koji proizlaze iz ili su povezani s vašim korištenjem web stranice ili bilo kojim drugim materijalom ili uslugama koje vam pruža Kompanija. Ovo ograničenje primjenjuje se bez obzira na to da li je šteta nastala kršenjem ugovora, deliktom ili bilo kojom drugom pravnom teorijom ili oblikom tužbe.

POVEZANE WEB-STRANICE.

Kompanija nema kontrolu i ne preuzima odgovornost za web stranice ili materijale trećih strana. Kompanija sarađuje s brojnim partnerima i podružnicama čije internetske stranice mogu biti povezane sa web mjesto. Budući da ni Kompanija ni web mjesto nemaju kontrolu nad sadržajem i učinkom ovih partnerskih i pridruženih web stranica, Komapnija ne garantuje za tačnost, promet, sadržaj ili kvalitetu podataka koje takve web stranice pružaju, a Kompanija ne preuzima odgovornost za nenamjerni, nepoželjni, netačni, obmanjujući ili nezakonit sadržaj koji se može nalaziti na tim stranicama. Slično, s vremena na vrijeme u vezi s vašim korištenjem web stranice, možda ćete imati pristup stavkama sadržaja (uključujući, ali ne ograničavajući se na, web stranice) koje su u vlasništvu trećih strana. Prihvaćate i slažete se da Kompanija ne garantuje i ne preuzima odgovornost za tačnost, promet, sadržaj ili kvalitetu sadržaja ove treće strane, te da će, osim ako nije izričito drugačije navedeno, ovi Uslovi korištenja upravljati vašim korištenjem svim sadržajem trećih strana.

ZABRANJENE UPOTREBE.

Kompanija nameće određena ograničenja na vaše dopušteno korištenje web stranice i usluge. Zabranjeno vam je kršiti ili pokušavati prekršiti bilo koje sigurnosne značajke web stranice ili usluge, uključujući, bez ograničenja, (a) pristup sadržaju ili podacima koji vam nisu namijenjeni ili prijavljivanje na server ili račun za čije korištenje niste ovlašteni; (b) pokušaj ispitivanja, skeniranja ili testiranja ranjivosti Usluge, Web lokacije ili bilo kojeg povezanog sistema ili mreže ili kršenje sigurnosnih ili mjera autentifikacije bez odgovarajućeg ovlaštenja; (c) ometanje ili pokušaj ometanja usluge bilo kojem korisniku, hostu ili mreži, uključujući, bez ograničenja, unošenje virusa na web lokaciju ili uslugu, preopterećenjem, „spammovanjem“, „neželjenom poštom“, „bombardiranjem pošte, ili “rušenjem”; (d) korištenje web lokacije ili usluge za slanje neželjene e-pošte, uključujući, bez ograničenja, promocije ili oglase za proizvode ili usluge; (e) krivotvorenje bilo kojeg zaglavlja paketa TCP/IP ili bilo kojeg dijela podataka zaglavlja u bilo kojoj e-pošti ili u bilo kojoj objavi koja koristi Uslugu; ili (f) pokušaj izmjene, obrnutog inženjeringa, dekompilacije, rastavljanja ili na drugi način smanjenja ili pokušaj smanjenja izvornog koda koji Kompanija koristi za pružanje web stranice ili korištenje usluge. Svako kršenje sistema ili sigurnosti sistema mreže može vas podvesti pod građansku i/ili kaznenu odgovornost.

ODŠTETA.

Slažete se nadoknaditi štetu Kompaniji za određene radnje i propuste. Slažete se da ćete nadoknaditi štetu, braniti i ne dovoditi u opasnost Kompaniju, njezine podružnice, službenike, direktore, zaposlenike, konzultante, agente i predstavnike od svih zahtjeva i zahtjeva trećih strana, gubitaka, odgovornosti, štete i/ili troškova (uključujući razumne odvjetničke naknade i troškove) koji proizlaze iz vašeg pristupa ili korištenja web stranice, vašeg kršenja ovih Uslova korištenja ili vašeg kršenja ili povrede bilo kojeg drugog korisnika vašeg računa bilo kojeg intelektualnog vlasništva ili drugog prava bilo koje osobe ili entiteta. Kompanija će vas odmah obavijestiti o svakom takvom zahtjevu, gubitku, odgovornosti ili potražnji i pružit će vam razumnu pomoć, o vašem trošku, u obrani bilo kojeg takvog zahtjeva, gubitka, odgovornosti, štete ili troška.

AUTORSKO PRAVO.

Sav sadržaj web stranice je: © 2004-19 Monri Payments, d.o.o. Sva prava pridržana.

ODVOJENOST; ODRICANJE.

Ako, iz bilo kojeg razloga, nadležni sud utvrdi da su neki uslovi ili odredbe u ovim Uslovima korištenja neprimjenjivi, svi ostali uslovi i odredbe ostat će nepromijenjeni i na punoj snazi. Nijedno odricanje od bilo kakvog kršenja bilo koje odredbe ovih Uslova korištenja neće predstavljati odricanje od bilo kojeg prethodnog, istodobnog ili naknadnog kršenja istih ili bilo kojih drugih odredbi, a nikakvo odricanje neće biti na snazi osim ako je u pisanom obliku i potpisano od strane ovlaštenog predstavnika stranke koja se odriče.

BEZ LICENCE.

Ništa sadržano na web mjestu ne smije se shvatiti kao davanje licence za korištenje bilo kojeg zaštitnog znaka, znaka usluge ili logotipa u vlasništvu Kompanije ili bilo koje treće strane.

IZMJENE I DOPUNE.

Kompanija zadržava pravo izmjene i dopune ovih Uslova. Ako Kompanija nastoji napraviti takvu izmjenu i dopunu, a prema vlastitom nahođenju smatramo da je izmjena i dopuna materijalne prirode, mi ćemo:

(a) Jasno objaviti na početnoj stranici činjenicu da se vrši izmjena i dopuna. Možete nas kontaktirati radi rasprave i kontaktnih podataka kako biste s nama mogli razgovarati o predloženim promjenama.

Ako nadležni sud presudi da je ova odredba amandmana nevažeća, tada će se ova klauzula o izmjeni i dopuni ukinuti kao dio ovog ugovora uz sporazum između nas koji se vraća na prethodni skup uslova koji se primjenjuju na web stranicu. Sve izmjene i dopune Uslova bit će usmjerene na budućnost.